cooltura

Objavljeno: 11.02.2013
Izgrađena i biblioteka sa kompleksom

Zgrada iz Osmanskog carstva pretvorena u kulturni centar

Komentariši
Komentariši na facebook-u


Podijeli na Twitter-u


Lajkuj članak
Historijska dvospratnica u kojoj je nekada bio smješten sud Osmanskog carsta u Ramallahu na Zapadnoj obali, sredstvima općine je restaurirana i pretvorena u kulturni centar.

U historijskom kompleksu otomanskog kadiluka izgrađena je dječija biblioteka sa čitaonicom, a veći dio zgrade je pretvoren u kulurni salon u kojem će biti održavane različite kulturne manifestacije poput pjesničkih noći, konferencija i dr.

Zapadna obala Palestine bogata je historijskim građevinama iz perioda Osmanske imperije. I danas se u Ramallahu, Nablusu, Al-Halilu i Betlehemu nalazi niz osmanskih građevina kao što su hamami, tvrđave i sl.

(Anadolija)

Komentariši članak


Komentari ( 0 )
Trenutno nema odobrenih komentara za ovaj članak!
Copyright © 2015 Source d.o.o. KontaktArhiva Cjenovnik Oglašavanja
Svi foto i video sadržaji su predhodno javno objavljeni putem Youtuba ili ostalih internet medija. Ako bilo koji sadržaj objavljen sa naše strane krši Vaša autorska prava molimo da nam javite na redakcija@source.ba radi uklanjanja sadržaja.
All photo and video content as previously publicly disclosed through YouTube or other Internet media. If any content posted by us infringes your copyright, please let us know at redakcija@source.ba to remove content.