30.6.2021. 15:15
0
Pitali smo premijera FBiH i njegove ministre na šta su to ponosni, a što su uradili do sada: Fadil, Zora, Edita, Vjekoslav i ostali su nas "iskulirali", ima i onih koji su ponosni na nešto
Svim ministrima u Vladi FBiH, odnosno njihovim ministarstvima, kao i premijeru FBiH, Fadilu Novaliću, prošle sedmice smo, na službene mail adrese koje koriste, poslali vrlo jednostavan medijski upit, tačnije pitanje.

Naime, premijera Novalića i njegove ministre u Vladi FBiH pitali smo sljedeće:

Pošto radimo priču o Vladi FBiH u tehničkom mandatu, šaljemo vam, kao i svim ostalim ministarstvima, te premijeru FBiH, sasvim jednostavno pitanje. Ono glasi:

- Šta je to na šta ste najviše ponosni kada je u pitanju rad vašeg ministarstva u proteklih pet ili šest godina, odnosno čime se najviše ponosite u vašem radu kao ministra/premijera?


Uprkos tome što smo ovo vrlo jednostavno pitanje, a čiji odgovor zahtjeva par rečenica i pet minuta izdvojenog vremena, kojeg vjerujemo da naši političari, ministri i premijeri imaju i na bacanje, ako se gleda koliko su toga konkretnog napravili u posljednje vrijeme, iz Vlade FBiH smo, vjerovali ili ne, dobili svega dva odgovora.

Odgovor smo dobili iz Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, a u istom stoji sljedeće:

"Prije svega, podsjećamo da je još početkom prošle godine prof.dr. Elvira Dilberović podnijela ostavku na mjesto federalne ministrice obrazovanja i nauke/znanosti zbog odlaska na novu dužnost - ambasadorice BiH u Švedskoj.

No, u Ministarstvu se i dalje realiziraju  mnogobrojne aktivnosti i projekti u procesu reforme obrazovanja u Federaciji BiH te u polju nauke i udžbeničke politike. Naravno, zahvaljujući zajedničkom i timskom radu svih uposlenika Ministarstva koji svojim znanjem i iskustvom i dalje doprinose osavremenjivanju obrazovnog procesa te razvoju naučnog i istraživačkog rada. 

Mi ćemo i dalje provoditi i podržavati sve promjene koje se uvode u obrazovanje, a koje imaju za cilj podizanje kvalitete obrazovanja te harmoniziranje obrazovanja sa standardima i dobrim praksama u Evropskoj uniji. Svakom djetetu i mladom čovjeku treba omogućiti pristup i učešće u kvalitetnom obrazovanju te dati mogućnost za vertikalnu i horizontalnu prohodnost u obrazovnom sistemu, što će im pružiti priliku da kreiraju vlastiti obrazovni put i razvoj karijere koji najbolje odgovara njihovim individualnim potrebama, ali i zahtjevima savremenog društva i tržišta rada",
stoji u odgovoru kojeg smo dobili iz ovog ministrastva.

Dakle, kako i sami možete pročitati, u odgovoru nismo vidjeli nijedan jasno naveden realizovani projekat, nijedan konkretan potez koje je ovo ministarstvo napravilo, ništa posebno osim lijepo upakovane demagoške priče u nekoliko rečenica. Ipak, pohvala jer su nam poslali kakav - takav odgovor, pa makar on bio i štura demagogija.

Ipak, mnogo ozbiljniji i konkretniji odgovor dobili smo od ministra raseljenih osoba i izbjeglica u Vladi FBiH, Edina Ramića. U odgovoru kojeg smo dobili iz ovog ministarstva stoji sljedeće:

"Rad Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u periodu 2015. – 30.6.2021. godine, je fokusiran na implementaciju projekata s ciljem nastavka realizacije Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu i realizacije ciljeva iz Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII DMS.

 U vezi s tiim izražavam svoje zadovoljstvo što je realizacija projekata doprinijela da se povratak raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, realizira na način da se osigura kvalitetan i integrirani povratak u povratničkim lokalnim zajednicama na području cijele Bosne i Hercegovine.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek, kontinuirano svake godine, izdvaja značajna sredstva za realizaciju projekata za stvaranje uslova za povratak raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica, ali ista nisu dovoljna da zadovolje potrebe svih aplikanata koji trebaju obnovu stambenih jedinica, projekte održivosti povratka i infrastrukture projekte.

Shodno tome, a u skladu sa Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka koji na prijedlog Ministarstva usvaja Vlada Federacije BiH, prezentiramo projekte koje je realiziralo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u navedenom periodu:


·      Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata dodjelom građevinskog materijala, dodjelom sredstava za obnovu stambenih objekata i dodjelom sredstava za ugradnju građevinskog materijala,

·      Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata po sistemu “ključ u ruke”,

·      Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata “pojedinačni-urgentni slučajevi”,

·      Mapiranje porušenih/izgrađenih stambenih objekata u povratničkim zonama i uspostavljanje virtualne mape uništenih/obnovljenih stambenih objekata u povratničkim zonama, sa osnovnim podacima o članovima domaćinstva koje je živjelo (1991. godine) i koje trenutno živi u objektu, te podacima o korištenim donacijama ovog Ministarstva i drugih donatora,

·      Rekonstrukcija i obnova stambenih jedinica putem Fonda za povratak Bosne i Hercegovine – kreditna sredstva OPEC,

·      Rekonstrukcija i obnova stambenih jedinica putem Fonda za povratak Bosne i Hercegovine – Regionalni program stambenog zbrinjavanja (donatorska sredstva) –  I, II, III, IV, V i VI val,

·      Rekonstrukcija i obnova zgrada i stambenih jedinica putem Fonda za povratak Bosne i Hercegovine – kreditna sredstva za trajno zbrinjavanje korisnika kolektivnih centara/alternativnog smještaja – CEB II - „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja, pružanjem javnih stambenih rješenja”,

·      Rekonstrukcija i obnova stambenih jedinica putem kreditnih sredstava iz Saudijskog fonda za razvoj,


·      Zajednički projekti rekonstrukcije, obnove i održivosti povratka sa vladinim i nevladinim sektorom na nivou Bosne i Hercegovine,

·      Zajednički, međuentitetski i općinski projekti rekonstrukcije, obnove i održivosti povratka,

·      Projekti ekonomskog osnaživanja povratnika u područja bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska,

·      Projekti lokalnog, regionalnog i međuentitetskog povezivanja,

·      Obnova i izgradnja putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture u povratničkim sredinama na prostoru BiH,

·      Obnova objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u povratničkim sredinama na prostoru BiH,


·      Pomoć za zapošljavanje/samozapošljavanje kroz pokretanje privatnog biznisa, razvoj malih i srednjih preduzeća, te poljoprivrednu djelatnost (komercijalnu i nekomercijalnu),

·      Pružanje podrške programima raznih vidova obuke povratnika, te stručnog osposobljavanja i stažiranja za mlade obrazovane kadrove,

·      Diverzifikacija privrednih aktivnosti u ruralnim područjima,

·      Finansijska pomoć za nabavku sitne i krupne stoke,

·      Rekultivacija poljoprivrednog zemljišta i ambijentalna privlačnost,

·      Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informativni, edukativni projekti i drugi projekti vezani za poboljšanje ekonomsko-socijalnog stanja povratnika;

·      Pronatalitetna politika, projekti pomoći majkama - porodiljama, povratnicama u područja bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska,

·      Stipendiranje studenata – povratnika sa područja bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska,


·      Sufinansiranje troškova prevoza za učenike srednjih škola sa područja bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska i učenika osnovnih škola u centrima za instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi i Vrbanjcima,

·      Drugi projekti održivosti nevladinih organizacija,

·      Troškovi implementacije zajedničkih projekata koji se realizuju putem Fonda za povratak BiH,

·      Projekti podrške stvaranju međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva,

·      Podrška reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, 

·      Projekti saradnje sa iseljeništvom,

·         Obnova i izgradnja putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu na području bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska,


·      Pomoć za zapošljavanje/samozapošljavanje povratnika kroz razvoj i pokretanje malih i srednjih preduzeća, obrta, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima prekvalifikacije ili obuke, stručnog osposobljavanja i stažiranja pripravnika, rekultivacije poljoprivrednih površina, ekonomske saradnje sa dijasporom, diverzifikacije privrednih aktivnosti u ruralnim područjima na području bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska,

·      Obnova i izgradnja putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu te izgradnju infrastrukture za privredni razvoj u Regiji Srebrenica.

·      Provođenje mjera za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom Covid-19 kroz pružanje finansijske podrške poslovnim subjektima koji zapošljavaju povratnike, produženje rokova za ispunjavanje preuzetih obaveza koji su poslovni subjekti preuzeli kroz ranije zaključene ugovore sa Ministarstvom i dodjelu ili sufinansiranje nabavke sjemenskog/sadnog materijala i repromaterijala za sadnju u 2021. godini poljoprivrednicima na području oba bh entiteta,


·      U saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, nadležnim institucijama/kantonima/lokalnom zajednicomi u vezi sa prikupljanjem podataka i mapiranje potreba povratnika i raseljenih osoba, sa fokusom na mapiranje  potreba osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, Roma, raseljenih osoba i povratnika. Cilj ovih aktivnosti je da se dođe do podataka iz svih općina u Bosni i Hercegovinii i dobiju jasni pokazatelji stvarnog stanja i stvarnih potreba ovih ranjivih grupa i njihovih porodica u lokalnim zajednicama u BiH po svim oblastima i pravima koja su utvrđena Revidiranom strategijom Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII DMS. Ova aktivnost će se realizirati uz podršku Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

 Kroz navedene programe, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je posebnu pažnju usmjerito na raseljene osobe smještene u organizovanim oblicima zbrinjavanja-kolektivni/alternativni smještaj, kao i najranjivije kategorije raseljenih osoba i povratnika koje su u potrebi za stambenim zbrinjavanjem, pomoć povratnicima u održivom povratku, pomoć povratničkim porodicama mlađe životne dobi, te stručnim i obrazovanim kadrovima",
rečeno je iz Federalnog ministrarstva za raseljena lica i izbjeglice za Source.ba portal.

Podsjećanja radi, nijedan ministar u Vladi FBiH, kao ni sam premijer Fadil Novalić nam nisu odgovorili na šta su oni najviše ponosni u svom dosadašnjem radu, pa ćemo sve to tretirati na način da nisu ponosni ni na jednu stvar koju su do sada napravili.

Odgovore nismo dobili od sljedećih osoba:

1. Fadil Novalić, premijer FBiH
2. Aljoša Čampara, Ministarstvo unutrašnjih poslova
3. Mato Jozić, Ministarstvo pravde
4. Jelka Milićević, Ministarstvo finansija
5. Nermin Džindić, Ministarstvo energije, rudarstva i industrije
6. Denis Lasić, Ministarstvo prometa i komunikacija
7. Vesko Drljača, Ministarstvo rada i socijalne politike
8. Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
9. Vjekoslav Mandić, Ministarstvo zdravstva
10. Zora Dujmović, Ministarstvo kulture i sporta
11. Zlatan Vujanović, Ministarstvo trgovine
12. Josip Martić, Ministarstvo prostornog uređenja
13. Šemsudin Dedić, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Amir Zukić, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
15. Edita Đapo, Ministarstvo okoliša i turizma


Posebno zabrinjava indolencija pojedinih ministara, a koji su u protekle dvije godine imali mnogo toga da naprave zbog pandemije virusa korone i saniranja posljedica koronavirusa, kao što su Vjekoslav Mandić, ministar zdravstva, ili Edita Đapo, ministrica okoliša i turizma. Nisu nam odgovorili i nisu se pohvalili nijednim potezom.

Voljeli smo čuti i čime bi se to pohvalila ministrica sporta i kulture, Zora Dujmović, koja je, kako znate, odbila da pomogne bh. košarkašicama koje su na Eurobasketu osvojile odlično peto mjesto. Ni ona se nije imala čime pohvaliti.

Novinar: Haris Ahbabović

0
SOURCE PRIČE
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala source.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal source.ba zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara source.ba nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
 

Impressum
T:
M:
Marketing
T:
M:
Aplikacije
Mobilna aplikacija
Android aplikacija
Social

Copyright ©2009 - 2015, Source d.o.o.