Technomania | 26.2.2019. 19:04:52
BiH za regionalni sporazum o smanjenju cijena roaminga
Bosna i Hercegovina će početkom aprila na Digitalnom samitu u Beogradu potpisati regionalni sporazum......
12...