22.2.2024. 11:30
Ivana Marić o "fali ti papir" situaciji u kojoj se našao Gavrankapetanović: Imam i ja različite diplome ali mi one ne omogućavaju da se prijavim za svaku poziciju gdje se traži diploma
Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac jučer nije dao saglasnost za imenovanje Ismeta Gavrankapetanovića za generalnog direktora Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu.

Ministarstvo zdravstva FBiH jučer je obavijestilo Upravni odbor KCUS-a kako Gavrankapetanović ne ispunjava u cijelosti uvjete za generalnog direktora ove institucije.

Navode kako je Gavrankapetanović umjesto diplome priložio uvjerenje koje je privremenog karaktera.

"Aktom Ekonomskog fakulteta od 1. februara 2024. godine ovo ministarstvo je informirano da je diploma na ime I. Gavrankapetanović izdana 18. decembra 2021. godine, zavedena u Matičnu knjigu izdatih diploma, da se izvornik diplome i dodataka diplome nalaze u Službi za rad sa studentima i planiranje nastave te da ista nije preuzeta od strane imenovanog, uprkos činjenici da se ista mogla i može preuzeti od 18. decembra 2021. gadine. Svoj navod Ekonomski fakultet je potvrdio i argumentirao dostavom prepiske diplome i lista iz matične knjige izdatih diploma za II ciklus studija pod brojem 1960 iz koje je očito da ista nije preuzeta. Kako je predmetnim uvjerenjem naznačeno da je isto privremenog karaktera, to jest da važi do izdavanja diplome, te kako je diploma nesporno izdana 18. decembra 2021. godine, sasvim je jasno da priloženo uvjerenje u vrijeme provedbe konkursne procedure i u kontekstu konkursne procedure nije važeće i kao takve nema dokaznu snagu u skladu sa naznakama ovlaštenog izdavatelja, čime se, dalje, prijava kandidata na može okarakterizirati ispravnom, urednom ili potpunom", navodi se između ostalog u obrazloženju Ministarstva.

Međutim, dodatno su pozvali na Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH shodno kojem se visoko obrazovanje organizuje u tri ciklusa: prvi ciklus dodiplomski studij, drugi ciklus diplomski studij i teći ciklus postidplomski studij.

"Pa se nakon uvida u akt Ministarstva postavlja pitanje dje je 'nestao' diplomski studij. Štoviše, tek se, u skladu sa članom 6. stavkom 3. istog zakona, 'završetkom stepena trećeg ciklusa stječe se akademska titula znanstveno zvanje', dok se shodno stavki 2. navodi kako se 'završetkom drugog ciklusa stječe zvanje magistra za određenu oblast, a ne znanstveno zvanje'", naveli su, između ostalog.

Politička analitičarka Ivana Marić je, komentarišući nedavanje saglasnosti za imenovanje Gavrankapetanovića na čelo KCUS-a, napisala na X-u (bivši Twitter) da je potrebno imati odgovarajuće diplome. 

"I ja imam različitih diploma, ali one mi ne omogućavaju da se prijavim na svaku poziciju gdje se traži diploma. Nije dovoljno imati diplomu, neophodno je imati odgovarajuću diplomu", napisala je Marić.